Scorpion-rookaanzuigsystemen

Scorpion is de oplossing voor gebouwen met moeilijk bereikbare melders. Scorpion is geschikt voor puntmelder- en rookaanzuigsystemen en zorgt ervoor dat alle rookmelders, ongeacht hun locatie, getest kunnen worden.

Melders die zich op moeilijk te bereiken locaties bevinden, dienen ook getest te worden. Dit vergt vaak niet alleen extra tijd, maar kan ook extra kosten en stilstand tot gevolg hebben. Scorpion is voor een groot aantal toepassingen geschikt.

Redenen om Scorpion te gebruiken:

  • Het testen van moeilijk bereikbare melders
  • Ideaal voor liftschachten, verlaagde plafonds, veilige ruimtes en hoge atria
  • Kostenbesparend – geen extra toegangsapparatuur of personeel van derden noodzakelijk
  • Tijdbesparend – minder tijd hoeft besteed te worden aan de organisatie en de uitvoering van de testen
  • Conformiteit – garandeert dat alle melders volgens de standaardeisen getest kunnen worden

Spreek met een expert over de Scorpion-reeks

Hoe werkt het?

De Scorpion-hoofdeenheid wordt permanent geplaatst naast een puntmelder of een monstergat in de leiding van een rookaanzuigsysteem (doorgaans het verst gelegen monstergat).

De rookgenerator is verbonden met een toegangspunt dat op een handige en makkelijk te bereiken locatie op de grond bevestigd is. Het functioneel testen van de melder wordt eenvoudig uitgevoerd door een draagbare bediening (die de technicus bij zich heeft) aan het toegangspunt te bevestigen.

Scorpion kan binnen een bestaand systeem of bij de plaatsing van nieuwe systemen geïnstalleerd worden. De tijd en moeite van de installatie van Scorpion op een bestaand systeem wordt makkelijk gecompenseerd door de tijd en moeite die nodig zijn om het systeem zonder Scorpion te testen.

Voor meer informatie over het gebruik van Scorpion kunt u de video bekijken of hier de handleiding downloaden.