Investeer in uw meest waardevolle bezit – de technicus

Het beheren van een team met servicemonteurs en het bijhouden van de behoeften van de klant kan een hectische en ietwat uitdagende functie zijn.  Zoals in alle branches, ligt de focus regelmatig meer op de bedrijfsgroei wanneer het gaat om klantenbehoud en ‘new business’, waardoor onderwerpen zoals personeelstrainingen vaak lager op de ‘to do’-list terechtkomen.

De waarde van een training dient niet onderschat te worden. Als manager (die verantwoordelijk is voor de service), wilt u er zeker van zijn dat uw team met technici hun kennis up-to-date hebben als het gaat om wijzigingen op het gebied van normen, regelgeving, best practices en productkennis.  Om dit te bereiken dient u tijd en geld te investeren in uw meest waardevolle bezit: de (brand)technicus.
Er zijn verschillende redenen waarom u ervoor moet zorgen dat uw technici niet over het hoofd gezien en vergeten worden.

Voorschriften

In het Verenigd Koninkrijk is Deel 1 van BS5839 voor het laatst in 2013 met een aantal belangrijke wijzigingen aangepast, waaronder wijzigingen in de definitie van de deskundige (brandtechnicus). Zo is ‘nodige training’ vervangen door ‘relevante en huidige training’, waarbij geïmpliceerd wordt dat training een doorlopend en eindeloze inzet vergt in het kader van VPO (voortdurende professionele ontwikkeling).

VPO (voortdurende professionele ontwikkeling)

Verplichtingen met betrekking tot VPO zijn in veel parallelle beroepen gebruikelijk en we nemen nu in de brandbestrijdingsindustrie een stijging waar van het aantal beschikbare VPO-gecertificeerde trainingscursussen.  Het is nodig dat meer bedrijven die services leveren met betrekking tot het ontwerp, installatie, oplevering en onderhoud van brandsystemen zich aansluiten en VPO nastreven, zodat zij hun professionaliteit (die gepaard gaat met VPO) aan hun klanten kunnen tonen.    Dit is dus iets om over na te denken.  Het is een manier om het initiatief te nemen en u van de concurrentie te onderscheiden.

Producttraining

Veel fabrikanten (van brandproducten) bieden trainingscursussen aan die veelal gratis zijn. Dit is een uitgelezen (en kosteneffectieve) manier om de productkennis ‘actueel en relevant’ te houden.  Het loont de moeite om de websites van fabrikanten te bekijken om te zien welke vorm er aan de training gegeven kan worden. Doorgaans worden ook geplande cursussen geboden en in sommige gevallen, wanneer u genoeg te trainen technici heeft, zult u zien dat de trainer van de fabrikant graag op locatie komt om een standaardcursus of een op uw behoeften afgestemde cursus aan te bieden die in veel gevallen kosteloos is.  In sommige gevallen is de training in een online formaat beschikbaar die makkelijker in uw drukke werkschema past en onderbrekingen in werkschema’s beperkt.

Het bijwonen van de producttrainingscursussen van de fabrikanten zorgt ervoor dat uw servicemonteurs meer vertrouwen hebben om met de verschillende soorten melders, panelen, meters, bakens en testapparatuur die ze dagelijks tegenkomen te werken.  Dit stelt ze in staat om de best mogelijke service aan uw klanten te blijven bieden en hun conformiteit met de voorschriften te kunnen aantonen.

Training met betrekking tot voorschriften

Hoewel de producttrainingscursussen van fabrikanten in veel gevallen de voorschriften en soms de wetgeving zullen behandelen en sommige van hen VPO-gecertificeerd (voortdurende professionele ontwikkeling) zijn en erkende training over brandvoorschriften (BS5839) en -wetgeving verstrekken, dient de ‘Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005’ (‘Bevel Regelgevinghervormings (Brandveiligheid) 2005’) behaald te worden bij een erkende trainingsaanbieder die over gekwalificeerde trainers beschikt. De meeste brancheverenigingen met betrekking tot brand, beschikken over enige vorm van erkende training die de voorschriften en wetgeving op de vlakken van ontwerp, installatie, oplevering en onderhoud van een brandmeldsysteem omvatten.

Gezondheids- en veiligheidstraining

De ‘Health and Safety at Work etc. Act 1974’ (‘Wet gezondheid en veiligheid op werk, etc. 1974’) vereist dat een werkgever de nodige informatie, instructies, training en toezicht verschaft om er, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, voor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers en servicemonteurs gewaarborgd is.  (Verdere informatie is beschikbaar op de website van de HSE - http://www.hse.gov.uk/pubns/indg345.pdf,)

Een handeling die een hoger risico met zich meebrengt, is wanneer brandtechnici op hoogte moeten werken om brandsystemen te installeren, op te leveren of te onderhouden. (De ‘UK Work at Height Regulation 2005’ (‘Britse regelgeving voor werken op hoogte 2005’) - http://www.hse.gov.uk/work-at-height/the-law.htm) Training met betrekking tot toegang van apparatuur op hoogte wordt regelmatig over het hoofd gezien, zoals bijvoorbeeld het gebruik van reikstokken voor testapparatuur.  Als werkgever kunt u, wanneer u niet voldoet aan de vereisten van de ‘UK Work at Height Regulation 2005’ (‘Britse regelgeving voor werken op hoogte 2005’) in het geval van een ongeval in het nieuws komen.

Detectortesters (No Climb Products Ltd) biedt een gratis online trainingscursus ‘Het veilig gebruik van Solo-reikstokken’.  De cursus duurt ca. 30-40 minuten en vereist dat de technicus zich registreert en aanmeldt om toegang tot het trainingsmateriaal te krijgen. Aan het einde is er een korte reeks meerkeuzevragen. Bij succesvolle voltooiing, zal een certificaat verstrekt worden.

Als de voorkeur gegeven wordt aan een traditionele presentatie van het lesmateriaal aan personeel in een klaslokaal, kunt u voor verdere informatie contact met ons opnemen.